เกมไพ่ออนไลน์รุ่นมือถือ

นิวยอร์กแฟชั่นวีค

时间:2019-05-22  author:宇文引  แหล่ง:เกมไพ่ออนไลน์รุ่นมือถือ  หมวด:122次  ทบทวน:22บทความ
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ในระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
1/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Trias Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Trias Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Trias Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
2/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างโดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมีคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมีคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

ปิด
3/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Trias Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Trias Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Trias Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
4/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเลกชัน Pamella Roland Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Pamella Roland Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Pamella Roland Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

ปิด
5/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างคอลเล็กชั่น Tracy Reese Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างคอลเล็กชั่น Tracy Reese Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างคอลเล็กชั่น Tracy Reese Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

ปิด
6/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างระหว่างคอลเล็กชั่น Davidelfin Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ระหว่างคอลเล็กชั่น Davidelfin Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ระหว่างคอลเล็กชั่น Davidelfin Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
7/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Tibi Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Tibi Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Tibi Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz

ปิด
8/59
<p> Pamela Anderson นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

Pamela Anderson นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

Pamela Anderson นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
9/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลกชัน Ralph Lauren Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Ralph Lauren Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Ralph Lauren Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
10/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
11/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างสรรค์ในช่วงงานแสดงแฟชั่น Isaac Mizrahi Fall 2010 ที่ New York Fashion Week, 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid </p>

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงงานแสดงแฟชั่น Isaac Mizrahi Fall 2010 ที่ New York Fashion Week, 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงงานแสดงแฟชั่น Isaac Mizrahi Fall 2010 ที่ New York Fashion Week, 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

ปิด
12/59
<p> (LR) นักแสดง Ed Westwick นักแสดงหญิง Hayden Panettiere นักแสดง Rosario Dawson และนักแสดงหญิง Ashley Olsen นั่งอยู่แถวหน้าของการแสดงชุดสะสม Tommy Hilfiger Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </ p>

(LR) นักแสดง Ed Westwick นักแสดงหญิง Hayden Panettiere นักแสดง Rosario Dawson และนักแสดง Ashley Olsen นั่งแถวหน้าของการแสดงชุด Tommy Hilfiger Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีคเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

(LR) นักแสดง Ed Westwick นักแสดงหญิง Hayden Panettiere นักแสดง Rosario Dawson และนักแสดง Ashley Olsen นั่งแถวหน้าของการแสดงชุด Tommy Hilfiger Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีคเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
13/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
14/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Anna Sui Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Anna Sui Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Anna Sui Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
15/59
<p> เครื่องมือแก้ไข Vogue Anna Wintour เข้าร่วมคอลเล็กชั่น Rodarte Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

บรรณาธิการแอนนา Anna Wintour เข้าร่วมคอลเล็กชั่น Rodarte Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

บรรณาธิการแอนนา Anna Wintour เข้าร่วมคอลเล็กชั่น Rodarte Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

ปิด
16/59
<p> Marc Jacobs ผู้ออกแบบให้ผู้ชมรวมตัวกันเพื่อชมการแสดง Fall 2010 ของเขาในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

Marc Jacobs ออกแบบให้ผู้ชมรวมตัวกันเพื่อชมการแสดง Fall 2010 ของเขาในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

Marc Jacobs ออกแบบให้ผู้ชมรวมตัวกันเพื่อชมการแสดง Fall 2010 ของเขาในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
17/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างระหว่างคอลเล็กชั่น Pamella Roland Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ระหว่างคอลเล็กชั่น Pamella Roland Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ระหว่างคอลเล็กชั่น Pamella Roland Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

ปิด
18/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Tommy Hilfiger 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Tommy Hilfiger 2010 ในช่วง New York Fashion Week 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Tommy Hilfiger 2010 ในช่วง New York Fashion Week 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton

ปิด
19/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Alexandre Herchcovitch Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
20/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเลกชัน Marc Jacobs Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Marc Jacobs Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Marc Jacobs Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
21/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Fall 2010 Betsey Johnson ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Fall 2010 Betsey Johnson ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Fall 2010 Betsey Johnson ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
22/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Tracy Reese Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Tracy Reese Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Tracy Reese Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

ปิด
23/59
<p> ท่าทาง Betsey Johnson ของนักออกแบบหลังจากนำเสนอคอลเล็กชั่น Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

ท่าทางของนักออกแบบ Betsey Johnson หลังจากนำเสนอคอลเล็กชั่น Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ท่าทางของนักออกแบบ Betsey Johnson หลังจากนำเสนอคอลเล็กชั่น Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
24/59
<p> Diane von Furstenberg ดีไซเนอร์รับดอกไม้จาก Barry Diller สามีของเธอหลังจากแสดงคอลเล็คชั่นของเธอในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 2010 New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

Diane von Furstenberg รับดอกไม้จากสามี Barry Diller หลังจากนำเสนอคอลเลกชันของเธอในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 2010 New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

Diane von Furstenberg รับดอกไม้จากสามี Barry Diller หลังจากนำเสนอคอลเลกชันของเธอในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 2010 New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
25/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Brian Reyes Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Brian Reyes Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Brian Reyes Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz

ปิด
26/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างในช่วงแฟชั่นโชว์ Jason Wu Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid </p>

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงแฟชั่นโชว์ของ Jason Wu Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงแฟชั่นโชว์ของ Jason Wu Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

ปิด
27/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างสรรค์ในช่วงงานแสดงแฟชั่น Isaac Mizrahi Fall 2010 ที่ New York Fashion Week, 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid </p>

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงงานแสดงแฟชั่น Isaac Mizrahi Fall 2010 ที่ New York Fashion Week, 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงงานแสดงแฟชั่น Isaac Mizrahi Fall 2010 ที่ New York Fashion Week, 18 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

ปิด
28/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างในคอลเล็กชั่น Carolina Herrera Fashion Show Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ที่คอลเลคชั่น Carolina Herrera Fashion Show Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ที่คอลเลคชั่น Carolina Herrera Fashion Show Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

ปิด
29/59
<p> อาสาสมัครดูการเดินก่อนคอลเล็กชั่น Perry Ellis Fall 2010 ในช่วงงานแฟชั่นนิวยอร์กที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </p>

อาสาสมัครดูการเดินก่อนคอลเล็กชั่น Perry Ellis Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

อาสาสมัครดูการเดินก่อนคอลเล็กชั่น Perry Ellis Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
30/59
<p> แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเลกชั่น Fall 2010 ของ Tadashi Shoji ในนิวยอร์กแฟชั่นวีคในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010REUTERS / Natalie Behring </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Fall 2010 ของ Tadashi Shoji ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010REUTERS / Natalie Behring

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Fall 2010 ของ Tadashi Shoji ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010REUTERS / Natalie Behring

ปิด
31/59
<p> โมเดลกินหลังเวทีก่อนที่คอลเลกชั่น Custo Barcelona Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </p>

นางแบบกินหลังเวทีก่อนที่คอลเลกชั่น Custo Barcelona Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

นางแบบกินหลังเวทีก่อนที่คอลเลกชั่น Custo Barcelona Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
32/59
<p> เต็นท์ว่างเปล่ากำลังรอการแสดงในคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วง 2010 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นนิวยอร์ก 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </p>

เต็นท์ที่ว่างเปล่ากำลังรอการแสดงในคอลเล็กชั่น Fall 2010 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นนิวยอร์กที่ 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

เต็นท์ที่ว่างเปล่ากำลังรอการแสดงในคอลเล็กชั่น Fall 2010 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นนิวยอร์กที่ 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
33/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ในระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
34/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างโดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมีคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมีคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

ปิด
35/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ในระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น A * MUSE Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
36/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Brian Reyes Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Brian Reyes Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Brian Reyes Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz

ปิด
37/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างระหว่างคอลเล็กชั่น 3.1 Phillip Lim Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ระหว่างคอลเล็กชั่น 3.1 Phillip Lim Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2553 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ระหว่างคอลเล็กชั่น 3.1 Phillip Lim Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2553 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
38/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเลกชัน Marc Jacobs Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Marc Jacobs Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Marc Jacobs Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
39/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Anna Sui Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Anna Sui Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Anna Sui Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
40/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างโดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมีคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมีคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

ปิด
41/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น 3.1 Phillip Lim Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น 3.1 Phillip Lim Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น 3.1 Phillip Lim Fall 2010 ระหว่างนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
42/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างในช่วงแฟชั่นโชว์ Michael Kors Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid </p>

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ระหว่างงานแสดงแฟชั่น Michael Kors Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ระหว่างงานแสดงแฟชั่น Michael Kors Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 17 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

ปิด
43/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างที่คอลเล็กชัน Mackage Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเลคชั่น Mackage Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเลคชั่น Mackage Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton

ปิด
44/59
<p> แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเลกชั่น Fall 2010 ของ Tadashi Shoji ในนิวยอร์กแฟชั่นวีคในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010REUTERS / Natalie Behring </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Fall 2010 ของ Tadashi Shoji ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010REUTERS / Natalie Behring

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Fall 2010 ของ Tadashi Shoji ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นในช่วง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010REUTERS / Natalie Behring

ปิด
45/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Vassilios Kostetsos Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Vassilios Kostetsos Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Vassilios Kostetsos Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Cary Horowitz

ปิด
46/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างในช่วงแฟชั่นโชว์ Dennis Basso Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid </p>

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงแฟชั่นโชว์ Dennis Basso Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงแฟชั่นโชว์ Dennis Basso Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

ปิด
47/59
<p> นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ที่มีผ้าพันคอขนาดใหญ่โดยนักออกแบบ Tracy Reese ในงานแฟชั่นโชว์ Fall 2010 ระหว่าง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ที่มีผ้าพันคอขนาดใหญ่โดยนักออกแบบ Tracy Reese ในคอลเล็กชั่นแฟชั่นโชว์ Fall 2010 ระหว่าง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ที่มีผ้าพันคอขนาดใหญ่โดยนักออกแบบ Tracy Reese ในคอลเล็กชั่นแฟชั่นโชว์ Fall 2010 ระหว่าง New York Fashion Week 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

ปิด
48/59
<p> แบบจำลองถูกเตรียมขึ้นเวทีก่อนการแสดงของคริสเตียน Siriano Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

นางแบบเตรียมหลังเวทีก่อนการแสดงของ Christian Siriano Fall 2010 ระหว่าง New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

นางแบบเตรียมหลังเวทีก่อนการแสดงของ Christian Siriano Fall 2010 ระหว่าง New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
49/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างในช่วงแฟชั่นโชว์ของ Jason Wu Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid </p>

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงแฟชั่นโชว์ของ Jason Wu Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

นางแบบนำเสนอการสร้างสรรค์ในช่วงแฟชั่นโชว์ของ Jason Wu Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week, 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Brendan McDermid

ปิด
50/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างที่คอลเลกชัน Diane von Furstenberg Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเล็กชั่น Diane von Furstenberg Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเล็กชั่น Diane von Furstenberg Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
51/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Fall 2010 Betsey Johnson ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Fall 2010 Betsey Johnson ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Fall 2010 Betsey Johnson ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
52/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างที่คอลเลกชัน Ports 1961 Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเลกชัน Ports 1961 Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเลกชัน Ports 1961 Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
53/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Rebecca Taylor Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Rebecca Taylor Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Rebecca Taylor Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 14 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton

ปิด
54/59
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Christian Siriano Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Christian Siriano Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Christian Siriano Fall 2010 ในช่วง New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
55/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างโดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมีคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ในช่วง New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Natalie Behring

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์โดย G-Star ในงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมีคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ในช่วงงาน New York Fashion Week 16 กุมภาพันธ์ 2010

ปิด
56/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างที่คอลเลกชัน Project Runway Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเล็กชั่น Project Runway Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเล็กชั่น Project Runway Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Carlo Allegri

ปิด
57/59
<p> นางแบบหัวเราะหลังจากล้มขณะที่เธอเดินบนรันเวย์ในงานแสดงผลประโยชน์ "Fashion For Relief - Haiti" ที่ Fall 2010 New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson </p>

นางแบบหัวเราะหลังจากล้มขณะที่เธอเดินบนรันเวย์ในงานแสดงผลประโยชน์ "Fashion For Relief - Haiti" ที่ Fall 2010 New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

นางแบบหัวเราะหลังจากล้มขณะที่เธอเดินบนรันเวย์ในงานแสดงผลประโยชน์ "Fashion For Relief - Haiti" ที่ Fall 2010 New York Fashion Week 12 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
58/59
<p> โมเดลแสดงการสร้างที่ L.A.M.B คอลเลกชัน Fall 2010 ระหว่าง New York Fashion Week 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเล็กชั่น LAMB Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์ที่คอลเล็กชั่น LAMB Fall 2010 ในนิวยอร์กแฟชั่นวีค 11 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Shannon Stapleton

ปิด
59/59


อัพเดทล่าสุด

แนะนำในหมวดหมู่นี้

อันดับนี้