เกมไพ่ออนไลน์รุ่นมือถือ

ดูไบฆาตกรรมลึกลับ

时间:2019-05-22  author:红归怛  แหล่ง:เกมไพ่ออนไลน์รุ่นมือถือ  หมวด:103次  ทบทวน:32บทความ
<p> ผู้ต้องสงสัยสามคนในการสังหารผู้ทำสงครามกับมาส Mahmoud al-Mabhouh ถูกพบในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ผู้ต้องสงสัยสามคนในการสังหารทหารของ Mahas Mahmoud al-Mabhouh ผู้ทำสงครามได้เห็นในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ผู้ต้องสงสัยสามคนในการสังหารทหารของ Mahas Mahmoud al-Mabhouh ผู้ทำสงครามได้เห็นในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
1/20
<p> สงครามของฮามาสมาห์มุดอัลมาบูโฮห์ (ล่าง) ตามด้วยฆาตกรที่ถูกกล่าวหาในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

การต่อสู้ของฮามาสมาห์มุดอัล - มาโบวห์ (ล่าง) ตามด้วยฆาตกรที่ถูกกล่าวหาในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

การต่อสู้ของฮามาสมาห์มุดอัล - มาโบวห์ (ล่าง) ตามด้วยฆาตกรที่ถูกกล่าวหาในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
2/20
<p> ทหารมาห์มุดอัลมาบูโฮห์ (วงเวียน) มาถึงโรงแรมของเขา REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ทหารของฮามาสมาห์มูดอัลมาบูโฮห์ (วงเวียน) มาถึงที่โรงแรมของเขา REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ทหารของฮามาสมาห์มูดอัลมาบูโฮห์ (วงเวียน) มาถึงที่โรงแรมของเขา REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
3/20
<p> ผู้ต้องสงสัยสองคนในการสังหารผู้ทำสงครามกับมาส Mahmoud al-Mabhouh ถูกพบในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ผู้ต้องสงสัยสองคนในการสังหารของมาห์มูดอัลมาบูโฮห์ผู้ทำสงครามได้ถูกพบในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ผู้ต้องสงสัยสองคนในการสังหารของมาห์มูดอัลมาบูโฮห์ผู้ทำสงครามได้ถูกพบในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
4/20
<p> ผู้ต้องสงสัยสองคนในการสังหารผู้ทำสงครามมาส Mahmoud al-Mabhouh ถูกพบในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

มาห์มุดอัลมาบูโฮห์ถูกผู้ต้องสงสัยสองคนในการสังหารผู้ทำสงครามในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

มาห์มุดอัลมาบูโฮห์ถูกผู้ต้องสงสัยสองคนในการสังหารผู้ทำสงครามในโรงแรมดูไบในเดือนมกราคม REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
5/20
<p> คอมโพสิตที่เผยแพร่โดยตำรวจดูไบแสดงให้เห็นว่ามี 11 คนที่สงสัยว่าจะฆ่ามาห์มุดอัลมาบูโฮห์ในโรงแรมหรูในอ่าวเอมิเรต REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

คอมโพสิตเผยแพร่โดยตำรวจดูไบแสดงให้เห็นว่า 11 คนสงสัยว่าจะฆ่า Mahmoud al-Mabhouh ในโรงแรมหรูในอ่าวเอมิเรต REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

คอมโพสิตเผยแพร่โดยตำรวจดูไบแสดงให้เห็นว่า 11 คนสงสัยว่าจะฆ่า Mahmoud al-Mabhouh ในโรงแรมหรูในอ่าวเอมิเรต REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
6/20
<p> ชายคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่าเป็น Evan Dennings แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Evan Dennings แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Evan Dennings แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
7/20
<p> ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น James Leonard Clarke แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น James Leonard Clarke แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น James Leonard Clarke แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
8/20
<p> ผู้หญิงที่ตำรวจระบุว่าเป็น Gail Folliard แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ผู้หญิงที่ตำรวจระบุว่าเป็น Gail Folliard แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ผู้หญิงที่ตำรวจระบุว่าเป็น Gail Folliard แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
9/20
<p> ชายคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่าเป็น Kevin Daveron แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Kevin Daveron แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Kevin Daveron แห่งไอร์แลนด์ REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
10/20
<p> ชายคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่าเป็น Jonathan Louis Graham แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Jonathan Louis Graham แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Jonathan Louis Graham แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
11/20
<p> ชายคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่าเป็น Melvyn Adam Mildiner แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Melvyn Adam Mildiner แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Melvyn Adam Mildiner แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
12/20
<p> ชายคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่าเป็น Peter Elvinger แห่งฝรั่งเศส REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Peter Elvinger แห่งฝรั่งเศส REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Peter Elvinger แห่งฝรั่งเศส REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
13/20
<p> ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Michael Lawrence Barney แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Michael Lawrence Barney แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Michael Lawrence Barney แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
14/20
<p> ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Michael Bodenheimer แห่งเยอรมนี REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Michael Bodenheimer แห่งเยอรมนี REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Michael Bodenheimer แห่งเยอรมนี REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
15/20
<p> ชายคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่าเป็น Paul John Keeley แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Paul John Keeley แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็น Paul John Keeley แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
16/20
<p> ชายคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่าเป็น Stephen Daniel Hodes แห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / Handout </p>

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็นสตีเฟ่นแดเนียลเฮเดสแห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ชายคนหนึ่งถูกตำรวจระบุว่าเป็นสตีเฟ่นแดเนียลเฮเดสแห่งสหราชอาณาจักร REUTERS / Dubai Police / เอกสารแจก

ปิด
17/20
<p> ผู้นำเสนอชี้ไปที่คลิปวิดีโอที่แสดงถึงผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการสังหารมาห์มูดอัลมาบูโฮห์ในระหว่างการแถลงข่าวในดูไบ 15 กุมภาพันธ์ 2010 REUTERS / Jumana ElHeloueh </p>

ผู้นำเสนอชี้ไปที่วิดีโอคลิปที่แสดงผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการสังหารมาห์มูดอัลมาบูโฮห์ในระหว่างการแถลงข่าวในดูไบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 ผู้เขียน / Jumana ElHeloueh

ผู้นำเสนอชี้ไปที่วิดีโอคลิปที่แสดงผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการสังหารมาห์มูดอัลมาบูโฮห์ในระหว่างการแถลงข่าวในดูไบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 ผู้เขียน / Jumana ElHeloueh

ปิด
18/20
<p> ญาติของผู้บัญชาการทหารอาวุโสของมาสมาห์มุดอัลมาบูโฮห์นั่งอยู่ใต้โปสเตอร์ของเขาที่บ้านของครอบครัวในฉนวนกาซาทางตอนเหนือวันที่ 29 มกราคม 2010 REUTERS / Mohammed Salem </p>

ญาติของผู้บัญชาการทหารอาวุโสของมาสมาห์มุดอัล - มาบูโฮห์นั่งอยู่ใต้โปสเตอร์ของเขาที่บ้านของครอบครัวในฉนวนกาซาทางตอนเหนือ 29 มกราคม 2010 REUTERS / Mohammed Salem

ญาติของผู้บัญชาการทหารอาวุโสของมาสมาห์มุดอัล - มาบูโฮห์นั่งอยู่ใต้โปสเตอร์ของเขาที่บ้านของครอบครัวในฉนวนกาซาทางตอนเหนือ 29 มกราคม 2010 REUTERS / Mohammed Salem

ปิด
19/20
<p> ผู้นำฮามาส Khaled Meshaal กล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างขบวนแห่ศพผู้บัญชาการมาส Mahmoud al-Mabhouh ในดามัสกัส, 31 มกราคม 2010 REUTERS / Khaled al-Hariri </p>

ผู้นำของมาส Khaled Meshaal กล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างขบวนแห่ศพผู้บัญชาการ Hamas Mahmoud al-Mabhouh ใน Damascus, 31 มกราคม 2010 REUTERS / Khaled al-Hariri

ผู้นำของมาส Khaled Meshaal กล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างขบวนแห่ศพผู้บัญชาการ Hamas Mahmoud al-Mabhouh ใน Damascus, 31 มกราคม 2010 REUTERS / Khaled al-Hariri

ปิด
20/20


อัพเดทล่าสุด

แนะนำในหมวดหมู่นี้

อันดับนี้